Závislost na sociálních sítích: Poznáme ji a poradíme, jak ji řešit

Závislost na sociálních sítích: Poznáme ji a poradíme, jak ji řešit

Co znamená být závislý na sociálních sítích

Často slyším historky o tom, jak Ivana, moje ratolest, stráví večer po večeři hodiny na Instagramu, pročítající příspěvky a sledující stories. I když v malé míře se může zdát, že sociální sítě jsou bezvadným způsobem, jak se propojit s ostatními, pokud začnete sociální média používat nadměřně a ztrácíte kvůli nim kontrolu nad svým denním plánem, mohlo by to značit problém. Z pontifikální univerzity Gregoriana ve své studii tvrdí, že při objevení se určitých signálů, jako jsou například úzkost při nemožnosti se připojit na internet, neustálé kontrolé novinek a zanedbávání osobních vztahů či povinností, bychom měli zpozornět. Od toho okamžiku je už jen kousek k tomu, aby se z běžného používání stala závislost.

Proč jsou sociální sítě tak návykové

Design sociálních sítí nás láká zůstávat online co nejdéle. Psychologové hovoří o principu nejisté odměny, ten naprogramuje naše mozky k tomu, aby stále hledaly nové 'odměny' v podobě lajků, komentářů a sdílení. Tato neustálá stimulace náš mozek ohromně baví, což se následně může vyvinout v návyk. Ale nejen to, sociální sítě nabízejí i iluzi sociální interakce, která je vlastní lidské povaze hledat spojení s ostatními, a to může vést k tomu, že lidé stráví neštěstné hodiny osaměle 'společensky' interagují skrze obrazovky.

Příznaky a projevy závislosti na sociálních médiích

Stejně jako u jiných závislostí, i zde existují jasné signály, že se jedná o zdraví škodlivý stav. Můžeme si všimnout fyzických projevů, jako je snížení kvality spánku, nebo psychických, jako jsou problémy se sebeúctou v důsledku porovnávání se s životy jiných na sociálních sítích. Závislí často tráví na sociálních médiích více času než s nejbližšími nebo se snaží skrýt míru svého používání před rodinou či přáteli, stejně jako se objevují abstinční příznaky v době, kdy není možné být online.

Psychologický dopad sociálních sítí

Neexistuje univerzální scénář toho, jak přesně sociální sítě ovlivňují naši mysl. Pro někoho mohou být inspirativní a dodávat motivaci, avšak pro druhé se stávají zdrojem neustálého srovnávání a snižování sebeúcty. Další riziko tkví v tzv. echo komnatách, kde se naše názory neustále zesilují a nikdy nejsou vystaveny konfrontaci s odlišnými postoji, což může vést k polarizaci ve společnosti.

Dopad na fyzické zdraví

Nejedná se pouze o psychologický dopad, ale závislost na sociálních sítích má i své fyzické následky. Dlouhé hodiny strávené za obrazovkou mohou způsobit problémy s viděním, bolesti zad a krku a také může být narušen biorytmus chybou spánku způsobeným pozdě do noci prosvícenými displeji. Problémy jdou ale ještě hlouběji - zvýšený stress a tlak vyvolaný sociálními sítěmi mohou vést k závažnějším zdravotním komplikacím, jako je vysoký krevní tlak nebo srdce a cévní onemocnění.

Prevence závislosti na sociálních médiích

Prevence je klíčová v boji proti závislosti na sociálních sítích. Přestože úplné odstranění sociálních sítí z našeho života není realistické, je dobré nastavit si pravidla pro jejich používání. Důležité je mít vyvážené množství aktivit mimo obrazovky a učit se vnímat svět kolem nás realisticky, bez filtrů a idealizovaných zobrazení, které sociální sítě nabízí. Odměňovat se za čas strávený offline nebo využívání aplikací monitorujících čas strávený online je další z nepostradatelných nástrojů prevence.

Léčba závislosti na sociálních médiích

Když se prevence nezdaří a jedinec se ocitne v spirále závislosti, je důležité hledat pomoc. Psychoterapie a poradny určené pro závislosti na internetu a sociálních médiích jsou klíčové v procesu uzdravení. Léčba se může zaměřit na podporu sebereflexe, vybudování sebeúcty nezávislé na lajcích a komentářích a zlepšení mezilidských vztahů mimo virtuální svět.

Podpora blízkých v procesu léčby

Stejně jako u jiných závislostí je nesmírně důležitá podpora rodiny a blízkých. Nejdůležitější je zachovat otevřenou komunikaci a pobízet k aktivitám, které jedince odvedou od sociálních sítí a vrátí ho zpět do reálného života. Nejde o snadnou cestu, avšak trpělivost a porozumění mohou hrát klíčovou roli v procesu uzdravení.