Podmínky užívání

Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky užívání (dále jen 'Podmínky') se vztahují na web jrclub.cz, který je vlastněn a provozován panem Bohumilem Kadlecem, se sídlem Špilberk 210/1, 662 24 Brno-Střed, Česká republika (dále jen 'Provozovatel'). Web jrclub.cz je specializovaným portálem zaměřeným na problematiku adiktologie. Užívání webových stránek je podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami, které definují a upravují vztahy mezi Provozovatelem a uživateli (dále jen 'Uživatel'). Všechny služby poskytované na tomto webu se řídí těmito Podmínkami, které jsou závazné pro všechny Uživatele. Používáním webu Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo Podmínky kdykoliv upravit nebo doplnit. O takové změně bude Uživatel informován včas a přehledně na webových stránkách.

Ochrana osobních údajů a Cookies

Provozovatel webu jrclub.cz klade velký důraz na ochranu osobních údajů Uživatelů. Veškeré osobní informace jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Veškeré informace týkající se zpracování osobních údajů, jejich použití a práva Uživatele v tomto ohledu jsou podrobně popsány v Ochranném prohlášení o ochraně osobních údajů, které je součástí těchto Podmínek. Uživatelé webu by měli vzít na vědomí, že Provozovatel používá cookies za účelem zlepšení uživatelského komfortu a analytických účelů. Používáním webu Uživatel dává souhlas s používáním těchto souborů cookies v souladu s nastavením svého webového prohlížeče.

Nabízené služby

Web jrclub.cz poskytuje Uživatelům informace a zdroje v oblasti prevence, léčby a poradenství související s adiktologií. Uživatelé mají přístup k článkům, studiím, nástrojům a dalším materiálům, které mohou být použity pro osobní rozvoj, vzdělávání či pomoc při závislostech. Provozovatel neustále pracuje na rozšiřování a aktualizaci obsahu, aby uživatelé mohli využívat nejnovější poznatky a metody v této oblasti. Služby poskytované na tomto webu jsou poskytovány 'tak, jak jsou', a Provozovatel nezaručuje jejich úplnost, přesnost ani dostupnost v každém časovém okamžiku. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku používání obsahu webových stránek.

Závěrečná ustanovení

Pro všechny právní vztahy vzniklé v souvislosti s užíváním webu jrclub.cz se použijí a vykládají tyto Podmínky v souladu s právním řádem České republiky. Jakékoliv spory budou řešeny u příslušného českého soudu. Pokud některá ustanovení těchto Podmínek budou shledána neplatnou či nevykonatelnou, neovlivní to platnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení. Tyto Podmínky představují celkovou a výlučnou dohodu mezi Provozovatelem a Uživatelem ohledně užívání webových stránek. K jakékoliv další komunikaci či uplatnění práv Uživatele může dojít zasláním e-mailu na adresu [email protected].

Kontaktní informace Provozovatele

Jméno: Bohumil Kadlec
Adresa: Špilberk 210/1, 662 24 Brno-Střed, Česká republika
E-mail: [email protected]